.
شنبه 23 تير 1403.

سوزن های طب سوزنی

سوزن های طب سوزنی:

 

 

سوزن  25*25 استیل EACU

سوزن  40*25 استیل EACU

سوزن  13*16 استیل EACU 

سوزن 25*25 استیل EACU 

سوزن 40*25 استیل EACU

سوزن 30*25 استیل

سوزن 50*25 استیل EACU 

سوزن 60*30 استیل EACU

سوزن 13*16 دسته پلاستیکی

سوزن 25*25 دسته پلاستیکی

پرسنیدل

سید گیاهی

موکسا رولی گیاهی

موکسا رولی زغالی

مینی موکسا چسبی ذغالی

مینی موکسا چسبی گیاهی

موکسا سیگاری گیاهی بسته 30 تایی

نگهدارنده استوانه ای موکسا

نگهدارنده دایره ای موکسا

مولاژ بزرگ گوش

سنگ گواشا

دی وی دی آموزشی

دی وی دی زیبایی

امبیدینگ نیدل

نخ PDO سایز 0 و 0-2

پوستر 21 برگی

پوستر گوش فارسی

پوستر 3 تایی بدن

شانه گواشا

Cup Glass سایز 1

Cup Glass سایز 2

Cup Glass سایز 3

Cup Glass سایز 4

Cup Glass سایز 5

 

آخرین اخبار سایت