.
شنبه 23 تير 1403.

کتابها با منابع فارسی

لیست بخشی از کتابهای طب سوزنی

لطفا برای مشاهده عنوان ، شناسنامه و فهرست کتاب ها روی لینک مربوطه کلیک نمایید.

18-1.1-00   آموزش طب سوزني دوره مقدماتي - پرفسور يوهان بيشكو - نادعلي اسماعيلي- برای فروش موجود است 

18-1.1-00   آموزش طب سوزني پاتوفيزيولوژي - پرفسور يوهان بيشكو - نادعلي اسماعيلي و انسيه بابايي- برای فروش موجود است

18-1.1-00   روش جديد خود درماني ترك اعتياد با روش طب سوزني - نادعلي اسماعيلي- برای فروش موجود است

18-1.1-00   آموزش طب سوزني درمان صد نوع بيماري - الكساندر منگ چاو لاي - نادعلي اسماعيلي- برای فروش موجود است

18-1.1-00   آموزش طب سوزني گوش تشخيص بيماريها از طريق لاله گوش دوره پيشرفته - نادعلي اسماعيلي- برای فروش موجود است

18-1.1-00   طب سوزني پيشرفته - پروفسور يوهان بيشكو - نادعلي اسماعيلي و مجتبي كهكشاني- برای فروش موجود است

18-1.1-00   پایه های علمی درمان از طریق انرژی- برای فروش موجود است 

18-1.1-00   درمان های عجیب در طب چینی- برای فروش موجود است

 

 

18-1.1-01   آموزش طب سوزنی بانضمام راهنمای گوش درمانی

18-1.1-02   موقعیت نقاط طب سوزنی

18-1.1-03   درمان بیبماریهای باطب سوزنی

18-1.1-04   پایان نامه دکترا ایجاد بی دردی موضعی به کمک طب سوزنی جهت اعمال جراحی در خرگوش

18-1.1-05   پايان نامه , كاربرد باليني طب سوزني در اسب و گاو - محمد شهريار

18-1.1-06   پايان نامه , ارزش درماني طب سوزني در اختلالات اندامهاي حركتي اسب - سيد سعيد ميرزرگر

18-1.1-07   پايان نامه , نگرشي بر طب سوزني در طب حيواني - مهدي جلائي

18-1.1-08   پايان نامه , طب سوزني,اعتياد,درمان اعتياد به روش سوزني - افسانه غلامپور

18-1.1-09   پايان نامه , مكانيسم تسكين درد با طب سوزني - رضا ميراني

18-1.1-10   پايان نامه , بررسي درمان اختلالات و نابهنجاريهاي رواني به روش طب سوزني - مهتاب منوچهري كاشاني

18-1.1-11   طب سنتی چین دکتر هوشنگ حاتمی

18-1.1-12   عملکرد مریدین های طب سوزنی

18-1.1-13   طب سوزنی چینی ) کاربرد بالینی )

18-1.1-14   سوزن درمانی در بیمارانی که به بیماریهای رایج پاسخ نمی دهند 

18-1.1-15   اساس درمان اعتیاد بوسیله الکترو اکاپانچر 

18-1.1-16   کلیاتی درباره سوزن پزشکی - دکتر رضوان احمدی - دکتر حسن مهاجری

18-1.1-18   معرفي طب سوزني با تأثير مثبت درماني روي بيماريهاي مختلف - دكتر امير هوشنگ سپهري

18-1.1-19   تئوري و اصول كاربردي طب سوزني - دكتر محمد علي حيدرنيا - دكتر جاويد ثابتي

18-1.1-20   كليات پزشكي سنتي چيني و طب سوزني دانش پايه اي پزشكي سنتي چيني - دكتر حسن رضواني 

18-1.1-21   كليات پزشكي سنتي چيني و طب سوزني درمان با طب سوزني و ماگزا - دكتر حسن رضواني

18-1.1-22   اصول پايه و باليني طب سوزني - دكتر علي اصغر نويدي و دكتر حسين خدمت

18-1.1-23   طب سوزنی در سلامت باروری خانواده و درمان ناباروری 

18-1.1-24   فوق طبيعت - دكتر ليال واتسون - شهريار بحراني و احمد ارژمند 

18-1.1-25   آموزش طب سوزني دوره مقدماتي - پرفسور يوهان بيشكو - نادعلي اسماعيلي 

18-1.1-26   آموزش طب سوزني پاتوفيزيولوژي - پرفسور يوهان بيشكو - نادعلي اسماعيلي و انسيه بابايي 

18-1.1-27   آموزش طب سوزني درمان صد نوع بيماري - الكساندر منگ چاو لاي - نادعلي اسماعيلي

18-1.1-28   آموزش طب سوزني گوش تشخيص بيماريها از طريق لاله گوش دوره پيشرفته - نادعلي اسماعيلي

18-1.1-29   روش جديد خود درماني ترك اعتياد با روش طب سوزني - نادعلي اسماعيلي

18-1.1-30   طب سوزني پيشرفته - پروفسور يوهان بيشكو - نادعلي اسماعيلي و مجتبي كهكشاني

18-1.1-31   پایه های علمی درمان از طریق انرژی 

18-1.1-32   درمان های عجیب در طب چینی

18-1.1-33   درمان اعتياد و سيگار با طب سوزني و ابداع روش جديد خود درماني - نادعلي اسماعيلي

18-1.1-34   تشخيص و درمان بيماريها از طريق طب سوزني چشم - نادعلي اسماعيلي

18-1.1-35   انرژي پزشكي - جيمز اوشمن - دكتر ناهيد ميرشاهزاده و دكتر نسيم رومينا

18-1.1-36   اصول طب سوزني - گابريل استاكس - دكتر سيد علي ميرمظفري و دكتر علي محفوظي

18-1.1-37   طب سوزني در دامپزشكي - دكتر مهرداد خيري خامنه

18-1.1-38   طب سوزني چيست ؟ - اريك.و.استيفواتر - علي غفوري

18-1.1-39   خودآموز طب سوزني تأثير مثبت طب سوزني روي بيماريهاي مختلف - دكتر امير هوشنگ سپهري

18-1.1-40   آموزش طب سوزني گوش تشخيص بيماريها از طريق لاله گوش دوره پيشرفته - نادعلي اسماعيلي

18-1.1-41   الکترو اکوپانچر 

18-1.1-42   کلیات پزشکی سنتی چینی و طب سوزنی 

18-1.1-43   کلیات پزشکی نتی چینی و طب سوزنی اوریکولوتراپی و یا درمان از راه بیماریهای گوش

18-1.1-44   تاریخچه و آشنایی با طب سوزنی

18-1.1-45   مقدمه ای بر اکوپانچر پزشکی

18-1.1-46   درمان جامع طب سوزنی با دستگاه الکترونیکی بدون سوزن

18-1.1-47   اصول طب سوزنی

18-1.1-48   اطلس آموزشی طب سوزنی

18-1.1-49   مجموعه پزشکی خانواده

18-1.1-50   شگفتی های جهان درون

18-1.1-51   طب سوزنی درمان درد

18-1.1-52   پیوند طب سنتی چین با طب مدرن

18-1.1-53   اطلس رنگی نقاط طب سوزنی

18-1.1-54   بادکش درمانی در طب چینی

آخرین اخبار سایت