.
شنبه 23 تير 1403.

فعالیت های انجام شده

خبر مهم برای اعضاء

مرکز مطالعات طب سوزنی از تاریخ 22 سپتامبر 2013 بعنوان عضو اصلی و رسمی سازمان جهانی طب سوزنی (WFAS) گردید.

 

 

در تاریخ 22 سپتامبر 2013 کمیته اجرایی سازمان جهانی طب سوزنی و موکسابوسیون (WFAS) با اکثریت آراء ، عضویت مرکز مطالعات طب سوزنی « از موسسه مطالعات علمی نادعلی اسماعیلی » را بعنوان عضو اصلی و رسمی آن سازمان تصویب نموده است و مدیریت مرکز مطالعات طب سوزنی دارای 2 حق رای در تصمیم گیریهای آن سازمان برخوردار گردید.

                           

                          عکس ریاست سازمان جهانی طب سوزنی و مدیر مرکز مطالعات طب سوزنی 6/8/2013

 

 قابل ذکر است که مرکز مطالعات طب سوزنی ، اولین و با سابقه ترین مرکز علمی طب سوزنی در کشور می باشد که در سال 1370 تاسیس و به ثبت رسیده است و هم اکنون با دارا بودن بیش از 750 نفر عضو بعنوان بزرگترین مرکز طب سوزنی در کشور و خاورمیانه محسوب می گردد.

 

مرکز مطالعات طب سوزنی در سازمان جهانی طب سوزنی (WFA ) بعنوان نماینده کشور ایران در آن سازمان محسوب میگردد و برای اولین بار ایران بعنوان چهل و ششمین کشور عضو آن سازمان شده است.

 مرکز مطالعات طب سوزنی در واقع پل ارتباطی ، بین اعضاء و سازمان جهانی طب سوزنی ، محسوب می گردد و از طرف دیگر عملاً مرکز مطالعات طب سوزنی در تمامی زمینه های علمی و اجرایی طب سوزنی ، آموزش ، پژوهش ، استاندارد سازی و نیز کلیه امور مربوط به طب سوزنی و موکسابوسیون و نیز انتخاب ریاست و اعضاء کمیته های آن سازمان با دارا بودن 2 حق رای قادر به ایفای نقش اساسی خواهد بود.

 

 

ارتقاء جایگاه علمی مرکز مطالعات طب سوزنی را

 

به کلیه اعضاء مرکز مطالعات طب سوزنی و نیز کلیه دست

 

اندرکاران طب سوزنی در کشور تبریک می گوییم .

 

توجه : تا چند روز دیگر اطلاعات کامل و جامع از فعالیت های سازمان جهانی طب سوزنی و موکسابوسیون (WFAS ) و نیز موضوعات مورد بهره برداری برای اعضا بشرح زیر اطلاع رسانی خواهد شد .

 

 - عضویت اعضا مرکز در آن سازمان

 - بهره برداری از سیستم آموزشی آن سازمان

 - ارتقاء و هماهنگ سازی سیستم آموزشی

 - دعوت از مدیران آن سازمان به ایران

- برگزاری امتحانات در حضور مسئولین آن سازمان برای اعضا مرکز و صدور گواهی از آن سازمان

 

 

رابطه رسمی سازمان بهداشت جهانی WHO)) با سازمان جهانی طب سوزنی ( WFAS)

 

در ژانویه سال 1998 ،سازمان بهداشت جهانی (WHO) طی قطعنامه EB101.R21 در جلسه اجرایی 101 خود روابط خود را با سازمان جهانی طب سوزنی WFAS بررسی و تایید رسمی نمود وازآن زمان، WFAS بعنوان یک سازمان بین المللی طب سوزنی منحصر به فرد دارای یک رابطه رسمی با WHO تبدیل شده است .

 

آخرین اخبار سایت