.
چهارشنبه 29 دي 1400.

سایت طب سوزنی،طب سوزنی،کتاب طب سوزنی،نادعلی اسماعیلی،آکوپانچر

 - گزارشی از انتخاب اینجانب نادعلی اسماعیلی از جمهوری اسلامی ایران

  بعنوان عضو هیئت رئیسه سازمان جهانی طب سوزنی ( WFAS ) بمدت 5 سال

 

آخرین اخبار سایت